تعریف درجات کیفیت اجزاء قاب برج خنک کننده

۱۳۹۶/۰۷/۱۷

درجات کیفیت ساختمانی چوب

 

(درجه بندی نظری برای سرخ چوب و درجه‌بندی با ماشین برای دوگلاس)، طبق تعریف در این استاندارد، درجاتی هستند که در مورد اعضای قاب برج کاربرد دارند. کاربرد درست و برابر اصول خلاصه شده طراحی در اینجا، برای درجات دیگر قابل تعمیم می‌باشند و هر گونه تغییری در مقاومت‌های مجاز باید منطبق بر دستورات NDS باشد.
۵- ۲٫ درجات کیفیت دیگر (سرخ چوب و دوگلاس) در ساخت قاب برج مصرف نمی‌گردند.
۶- کاربرد قواعد درجه‌بندی RIS و WCLIB و WWPA
درجات کیفیت چوب آلات سرخ چوب مورد استفاده در احداث برج خنک کننده باید با آیین نامه RIS و درجات کیفیت چون آلات دوگلاس با قواعد WCLIB و WWPA مطابقت نمایند. مصرف قطعات حاوی مغز چوب در هر دو گونه، مجاز نمی‌باشد.
۷- تعریف درجات کیفیت اجزاء قاب
۷- ۱٫ اعضای قاب برج از سرخ چوب باید کیفیتی برابر تعاریف آیین نامه RIS و از دوگلاس بایستی مرغوبیتی طبق تعاریف آیین نامه‌های WCLIB و WWPA داشته باشند.
سرخ چوب:
۷- ۲٫ ساختمانی مرغوب- به ضخامت ۵ سانتیمتر و بیشتر
۷- ۳٫ ساختمانی منتخب- به ضخامت ۵ تا ۱۰ سانتیمتر- ۵/۱۲ سانتیمتر و بیشتر
۷- ۴٫ ساختمانی درجه ۱- به ضخامت ۵ تا ۱۰ سانتیمتر- ۵/۱۲ سانتیمتر و بیشتر
دوگلاس:
۷- ۲٫ چوب آلات به ضخامت ۵ تا ۱۰ سانتیمتر و پهنای ۵ تا ۱۰ سانتیمتر و بیشتر.
a. ساختمانی منتخب ریزبافت (متراکم)
b. ساختمانی منتخب
c. درجه ۱ ریزبافت
d. درجه ۱
e. درجه ۲
۷- ۳٫ چوب آلات به ضخامت ۵ تا ۱۰ سانتیمتر و پهنای ۱۵ سانتیمتر و بیشتر
a. ساختمانی منتخب ریزبافت (متراکم)
b. ساختمانی منتخب (تیرچه و دو نعل)
c. درجه ۱ تیرچه و دو نعل ساختمانی ریزبافت
d. درجه ۱ تیرچه و دو نعل ساختمانی
e. درجه ۲ تیرچه و دو نعل ساختمانی
۸- تعریف درجات کیفیت اعضاء غیر قاب
۸- ۱٫ درجات کیفیت اعضای غیر قاب سرخ چوب باید از لحاظ وضعیت فیزیکی شرح آیین نامه مربوط (RIS) را داشته باشند و از گونه دوگلاس نیز با مفاد آیین نامه WCLIB مطابقت نمایند.
۹- توصیف درجات کیفیت اجزاء پر کننده از گونه سرخ چوب در آیین نامه RIS جداگانه ارایه شده و تیمار حفاظتی (تحت فشار) چوب آلات دوگلاس، آیین نامه استاندارد WMS- 112 موسسه برج خنک کننده (CTT) را دارد.

 

از دیگر مقالات ما دیدن نمایید :

برج خنک کننده فایبرگلاس , قیمت برج خنک کننده , خرید برج خنک کننده , تعمیرات برج خنک کننده , پکینگ , پکینگ برج خنک کننده , برج خنک کننده فایبرگلاس

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :