برگرداندن قطره در برجهای خنک کننده

۱۳۹۵/۱۲/۱۶

برگرداندن قطره
صرفه‌جوئی در مصرف آب مسئله‌ای است که می‌توان گفت امروزه همه ملت‌ها با آن مواجه هستند ولی در مناطق خشک جهان این موضوع حادتر است. مصرف آب در برج‌های خنک کننده‌ تر، قابل ملاحظه است و لذا بررسی راه پیشگیری از هدر رفتن آب که در طراحی برج پیش‌بینی شده است خالی از اهمیت نیست.
در نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و تاسیسات برودتی و غیره از برج خنک کننده برای خنک کردن آب استفاده می‌شود. برج‌های تر مورد استفاده در دو شکل احداث می‌گردند، با جریان متقابل (شکل ۴- ۱) و با جریان عرضی (شکل ۴- ۲). در برج با جریان متقابل هوا و آب در خلاف جهت یکدیگر جریان دارند و این جریان همانطوری که در شکل ملاحظه می‌شود، عمودیست. آب از بالا به طرف پایین اسپری یا توزیع می‌گردد و هوا را از سمت پایین به طرف بالا، پنکه یا سرعت ۹۰ تا ۲۱۰ متر در دقیقه می‌مکد. در این طرح برج بین فضای مانور باد و شبکه توزیع آب مجموعه قطره برگردان‌ها قرار می‌گیرد تا از فرار قطرات آب همراه هوا، جلوگیری نمایند.
در برج با جریان عرضی (شکل ۴- ۲) هوا در وارد شدن به بخش پر کننده برج از طرفین، حرکت افقی دارد و ریزش آب دارای جریان عودیست. بدین ترتیب دو جریان هوا و آب تحت زاویه نود درجه به هم می‌رسند. هوا پس از عبور از بخش پر کننده در وسط برج تغییر جهت می‌دهد و به طور عمودی صعود می‌کند و برای گرفتن قطرات آب همراه آن مجموعه‌ای در سمت داخل هر بخش پر کننده نصب می‌شود که به آنها قطره برگردان می‌گویند. سرعت عبور هوا در این طرح برج ۴۵ تا ۲۲۵ متر در دقیقه متغیر است

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :